20.01.2021

Сучасні вироби та практика. Безлігатурні брекети: сучасний стан справ

Н.В.T. Харрадайн,

Брістольська стоматологічна клініка, Бристоль, Великобританія

Анотація

Розглянуто поточний стан справ у застосуванні безлігатурних брекетів. Описано останні доробки, клінічні переваги та недоліки, які зберігаються ще досі.
Розглянуто питання про активне та пасивне лігування. Переглядаються дані щодо ефективності лікування. Пропонуються узагальнені клінічні поради з ілюстраціями та наводяться рекомендації відносно змін у механіці лікування.
Безлігатурні брекети досягли такого рівня розробки та контролю виготовлення, де переваги значно переважають недоліки, які залишаються.

Ключові слова:

Клінічні рекомендації, самолікування, безлігатурна  фіксація, ефективність лікування.

 

Вступ та історія

Безлігатурні брекети мають вбудовану металеву вестибулярну поверхню, яка може відкриватися і закриватися. В ортодонтії брекети цього типу існують вже напрочуд довгий час – брекети Рассела Лока для прямокутної дуги описав J. Stolzenberg у 1935 р. Було запатентовано численні конструкції, хоча лише незначна їх кількість випускається серійно і є присутньою на ринку. Автор статті використовував декілька типів з тих, що знаходяться у списку в таблиці 1, а також безлігатурні брекети Бегґа (Begg brackets). Продовжують з’являтися нові конструкції: брекети Тайм (Time) з’явилися у 1994 році, брекети Деймон Ес-еЛ (Damon SL) – у 1996 р. та брекети Твін Лок (TwinLock) – у 1998 році – це основні три види брекетів, що використовуються з кінця минулого сторіччя. Робота над ними продовжується і нині, незважаючи на той факт, що донедавна на безлігатурні брекети припадав лише незначний відсоток продажів на ринку. Останніми та найважливішими розробками стали брекети Damon2 та Ін-Овейшн (In-Ovation), які з’явилися у 2000 р. Ці брекети вигідно виділяються у відношенні надійності та простоти використання, їхня популярність швидко зростає, і на даний час вони заслуговують більш пильного вивчення серед цього класу брекетів.

Характеристики ідеальної системи лігування

Концепція того, що брекети лігуються за допомогою стягуючих кілець, стала настільки поширеною, що наразі варто розглянути перелік ідеальних властивостей будь-якої системи лігування. У цій статті дається об’єктивна оцінка переваг та труднощів, що виникають при використанні сучасних безлігатурних систем.

Лігування повинне:

 • бути надійним і стабільним;
 • забезпечувати повне встановлення дуги у брекет;
 • демонструвати низький коефіцієнт тертя між брекетом та дугою;
 • забезпечувати швидке і просте використання;
 • за потребою допускати високий ступінь тертя;
 • дозволяти легке кріплення еластичних ланцюжків;
 • сприяти гарній гігієні порожнини рота;
 • бути зручним для пацієнта.

У цьому контексті цілком доречно розглянути характеристики звичайних дуг  та еластомерних лігатур у плані задоволення вищезгаданих вимог.

Надійне та стабільне лігування

Вкрай бажано, щоб після лігування система була дуже стійкою до ненавмисної втрати лігатури. У цьому відношенні хороші дротяні лігатури, тоді як еластомерні – не такі повноцінні, особливо якщо їх залишати занадто довго без поновлення. Ступінь послаблення еластомерів добре задокументовано в літературі. 7

Повне встановлення дуги у паз брекета

Великою перевагою безлігатурних брекетів є те, що металеву дугу можна повністю вставити в паз, і вона буде там надійно утримуватися. Металеві лігатури не розтягуються настільки, щоб втратити досягнуте встановлення у паз, тому вони можуть відповідати цій вимозі. Еластичні лігатури гірші, оскільки до них часто неможливо докласти достатньо зусиль, щоб вони повністю зачепилися навіть за гнучкий дріт, а подальше погіршення їх пружних характеристик може спричинити значну втрату необхідного зчеплення по мірі розтягування еластичної лігатури. Подвійні брекети з можливістю утворювати «вісімку» з еластомерних елементів є значною підмогою в цьому відношенні, але, звичайно, вони не повністю задовольняють всім вимогам.

Швидкість та простота встановлення

Установка лігатур – це основне слабке місце металевих лігатур, і головна причина величезного зменшення частоти їхнього використання. Maijer і Smith, і Shivapuja та Berger9 показали, що лігування металевими лігатурами відбувається дуже повільно у порівнянні з еластомерними лігатурами. У більш пізньому дослідженні було показано, що використання металевих лігатур потребує майже на 12 хвилин більше часу при знятті та заміні двох дуг. Це найважливіша і дуже зрозуміла причина того, чому зараз металеві лігатури використовуються так рідко.

Низький коефіцієнт тертя

Металеві лігатури кращі за еластичні; за даними одного репрезентативного дослідження, вони створюють 30–50% від сили тертя еластичних лігатур, проте сила тертя все ще сягає небажаних рівнів порівняно з тими, які б ідеально підходили для переміщення зубів. Крім того, імовірно, що нормальна для дуги сила, яка створюється металевою лігатурою, є дуже варіабельною. Також було показано, що ця сила є більш варіабельною для еластичних лігатур, ніж для пасивного самолігування.

Високий коефіцієнт тертя

Також за певних обставин буває потрібно, щоб лігатурна система могла „зафіксувати” зуб на дузі і тим самим дозволила уникнути небажаного переміщення цього зуба вздовж дуги. При першому розміщенні еластомер у конфігурації „вісімка” збільшує тертя на 70–220 відсотків у порівнянні з конфігурацією „О”, і це частково відповідає вимозі забезпечення нерухомості.

Легке кріплення еластичних ланцюжків

Деякі безлігатурні брекети не мають крилець, що робить кріплення еластичного ланцюжка та, за бажанням, еластомерних лігатур незручним або неможливим. Тому усі нещодавно розроблені безлігатурні брекети мають крильця.

Допомога в дотриманні гігієни порожнини рота

На еластичній лігатурі наліт накопичується більше, ніж на металі. У той же час еластичні лігатури, які вивільняють фтор, ще не досягли достатньо надійних показників, щоб компенсувати цей недолік. Проте і кінці металевих лігатур є додатковою перешкодою для дотримання гігієни ротової порожнини.

Комфорт для пацієнта

У цьому відношенні еластичні лігатури хороші; у той же час металеві лігатури вимагають ретельного підтягування кінців, аби уникнути травмування м’яких тканин, а іноді вони можуть зміщуватися у періоди між візитами та викликати дискомфорт.

Резюме: що не так із традиційним лігуванням?

 • Неможливість забезпечення та підтримки повного встановлення металевої дуги у паз брекетів.
 • Високий коефіцієнт тертя.
 • При використанні еластомерів сила (а, отже, і контроль над лікуванням) зменшується, а також іноді їх гублять.
 • Потенційна незручність у підтриманні гігієни порожнини рота.
 • Металеве лігування відбувається дуже повільно.

Металеві лігатури надійні і міцні; вони дозволяють повне, часткове або віддалене лігування і мають нижчий коефіцієнт тертя, ніж еластичні. Найбільшим їх недоліком є кількість часу, необхідного для виконання лігування. Еластичні лігатури встановлюються швидко, але вони не такі хороші у всіх інших відношеннях. Жоден із цих методів не є ідеальним або хоч приблизно настільки ж хорошим, як метод використання трубок на молярах, який вважається загальноприйнятим для лігування зубів у дистальних ділянках. Неважко знаходити недоліки у звичайному лігуванні, але лікарі-практики вже притерпілися до них.

 

таблиця 1

Таблиця 1. Приклади конструкції безлігатурних брекетів

Переваги безлігатурних брекетів

Ці переваги в принципі поширюються на всі безлігатурні брекети, хоча різні їх типи відрізняються за своєю здатністю послідовно забезпечувати такі переваги на практиці, як:

 • більш надійне повне встановлення дуги у пази брекетів;
 • низький коефіцієнт тертя між брекетом та дугою;
 • менша потреба у допомозі з боку асистента;
 • більш швидке встановлення та зняття дуг.

Надійне і повне встановлення дуги у пази брекетів

Повне встановлення дуги у паз є особливістю самолігування, оскільки кліпса/засувка або повністю закриті, або ні. Ненавмисне часткове встановлення у пазі неможливе. Відсутня проблема втрати сили лігатури, яка можлива у випадку з еластичними лігатурами. Однак безпека лігування буде залежати від того, наскільки кліпса/засувка міцні і не допускають випадково відкриття. До останнього часу ця вимога щодо надійності виконання роботи не повністю задовольнялась у конструкціях з самолігуванням. Безпечне, повне встановлення металевої дуги у пази брекетів максимізує потенційно великий діапазон застосування сучасних низькомодульних дуг та мінімізує необхідність відновлення контролю над зубами там, де повне встановлення втрачається під час лікування.

Низький коефіцієнт тертя

Дуже низький коефіцієнт тертя у безлігатурних брекетах було чітко продемонстровано та кількісно визначено в роботах різних авторів, для брекетів Activa, Speed та Edgelok. Voudouris повідомляв про значно зменшене тертя у прототипах Sigma та Interactwin та у брекетах Damon. Тертя є значно нижчим, ніж для еластомерних кілець у звичайних брекет-системах, і, схоже на те, що це – невід’ємна характеристика безлігатурних брекетів. Thomas та співавт. підтвердили надзвичайно низький коефіцієнт тертя брекетів Damon порівняно зі звичайними попередньо відрегульованими брекетами та брекетами Tip-Edge. Kapur виявив значно нижчі коефіцієнти тертя як для нержавіючої сталі, так і нікель-титанових дуг для брекетів Damon порівняно зі звичайними брекетами. Для нікель-титанових сплавів тертя на брекет становило 41 г у серії MiniTwin з традиційним лігуванням та 15 г у брекетах Damon; тоді як для брекетів з нержавіючої сталі ці значення становили 61 г і лише 3,6 г відповідно. Pizzoni та співавт. повідомили, що брекети Damon демонструють нижчі коефіцієнти тертя, ніж система Speed, яка, у свою чергу, має менший коефіцієнт тертя, ніж звичайні брекети. Вони стверджують, що: «У разі використання прямокутних дуг, брекет-система Damon була значно кращою за будь-яку іншу систему, і їй необхідно віддавати перевагу, якщо обирається метод ковзної механіки (sliding mechanics)». Meling та співавт., досліджуючи вплив тертя на жорсткість дуги, дійшли висновку, що кожен еластомер, розміщений у конфігурації «O», створював в середньому силу тертя 50 г.